márc 16 2011

Szabadesés (J.M. emlékére)

Zuhanok.
Vár
egy
más
világ.
Démoni
sötétség.
Halálommal
megváltom
az életem.


márc 16 2011

Egyszer eljön…

Élem az életem,
de nem tudom, mi végre.
Ha boldog is vagyok,
egyszer eljön… vége.


márc 16 2011

Afrikai etnikumok

Végeztem egy gyűjtést. Közreadom mostan.
Afrikai etnikumok. Kik is laknak ottan?

Felsorolom őket, mindegyiket sorba.
Rímeket ne keress, nem vezetne jóra!

Adják. Bujebák. Rundik.
Luandák. Berberek. Nyamvezik.
Botswanák. Afarok. Tuszik.
Bobók. Guranék. Tigrinik.
Malgasok. Bedzsák. Azandék.
Mboshik. Szemafók. Malinkék.
Bantuk. Bubuk. Tikarok.
Makuák. Mandék. Volofok.
Dinkák. Mandinkák. Evek.
Beduinok. Basok. Mbetek.
Lobik. Dzsermaszongaiak.
Kruk. Kongóiak. Voltaiak.
Hutuk. Haják. Hehetek.
Ometák. Kikujuk. Mendetek.
Tigrevek. Ovambók. Szvázik.
Sanok. Ibók. Szuahélik.
Arabok. Fangok. Lomwék.
Basothók. Isszák. Nikolék.
Kabu-akpcsok. Adja-evek.
Inaiak. Kabye-temek.
Barotsok. Akánok. Benák.
Ibibiók. Giok. Tedák.
Annabonék. Busmanok. Fulbék.
Niloták. Punuk. Nyaneka-humbék.
Amharák. Jaók. Mbekák.
Groszik. Hererok. Jombák.
Ga-adangmék. Moszik. Zuluk.
Malawiak. Fangok. Sussuk.
Bamumok. Grabók. Gallák.
Baribák. Mbunduk. Hauszák.
Kissik. Kpellek. Tuaregek.
Orimbunduk. Csongák. Tekek.
Szererek. Szomálik. Soninkák.
Déli-mandék. Temnek. Hamiták.
Balanték. Baják. Szerufók.
Kalenjinek. Fonok. Kavangók.
Bamilekek. Maravik. Nubák.
Bandák. Gurmék. Tszongák.
Twa-pigmeusok. Nuerek. Tamák.
Pepelek. Luimbe-nganguelák.
Basszák. Gandák. Fulanik.
Oromok. Makuák. Ngonik.
Ndebelek. Dualák. Tutsik.
Limbák. Mpongwék. Ngbandik.
Diolák. Gadabausik. Lubák.
Szambák. Mbumok. Szuhumák.
Nyorok. Shanok. Mandyabók.
Bambszák. Damamák. Tukulók.
Isszák. Gurmék. Kampák.
Ndawék. Sarák. Tongák.
Luhyák. Konok. Nangák.
Tigrinjáj. Yaók. Tuskanák.

Afrika népei. Ugye, milyen sok van?
Hát ha még elmondom: van, mit nem soroltam.


márc 16 2011

Gyilkos vagyok

Süvölt a szél, eső csapdos pofámba,
ez az utca olyan, mint egy nirvána.
A sok lotyó szarrá ázik,
amelyik nem, az is fázik.
Ellépek a soruk előtt, belenézek szemükbe.
Visszanéznek kéj-éhesen, csak ez jár az eszükbe:
Gyere fiú, ha van pénzed!
Ilyenben még nem volt részed!

Rohadt, büdös, lotyók, kurvák,
mit szólnának, hogyha tudnák:
Gyilkos vagyok, gyilkolásra születtem,
mégis élem életemet büntetlen.

Három ribanc élte szárad az én tiszta lelkemen.
Meglesz ma a negyedik is, megteszem én, szívesen.
Kiválasztom, elé lépek, kezemben a markolat,
hideg csöve arcához ér, szememben vad indulat.
Egy pillanat, és máris elszáll.
Nem lesz dolga több a Földön.
Otthagyom a vértócsában,
s fegyveremet újra töltöm.

Rohadt, büdös, lotyók, kurvák,
mit szólnának, hogyha tudnák:
Gyilkos vagyok, gyilkolásra születtem,
mégis élem életemet büntetlen.


márc 16 2011

Mielőtt találkoznánk a paradicsomban, ezen mindenki átesik

Sötét, kihalt folyosó.
Hozzánk ér a hullamosó.


márc 16 2011

Elmúlás

Erőm az elszálló
Hangom az elcsukló
Fogam a kihulló
Agyam a sorvadó
Húsom a rothadó
Csontom a porladó
Az énem, a lényem,
a szép lassan elmúló.


márc 16 2011

Mindennek vége

Gyűlölj, hogy szeressek!
Segíts fel, hogy elessek!
Itass, hogy szomjazzak!
Fogd be szám, hogy szólhassak!
Csitíts, hogy kiáltsak!
Üldözz, hogy megálljak!
Nyugtass meg, hogy féljek!
Ölj meg, hogy éljek!
Altass el, hogy ébredjek,
hisz vége van mindennek!


márc 16 2011

Életem

Mint a tiszavirág-csokor,
olyan az életem.
Minden szürke napon
meghal egy csendesen.

Nem volt sok virágom.
Talán egy-két marok.
Földi életemnek
vége felé vagyok.


márc 16 2011

Meglátni és…

Erre fordult, arra néztem.
Meglátni és megszerezni.
Akárhogy is, tudod baby,
sokkal könnyebb, mint szeretni.

Meglátni és megszerezni.
Felejts el, ha felébredsz.
Nekem csak egy menet kellett,
megkaptalak, elég lett.


márc 16 2011

Okok az ivásra

Hülye napra ébredsz, nem sikerül semmi?
Legyen hát ez is egy Cassus Bibendi.

Gyűlölsz valakit? Nem fogod keresni.
Legyen hát ez is egy Cassus Bibendi.

Átbasztak megint. Az ablakba nem fogod kitenni.
Legyen hát ez is egy Cassus Bibendi.

Otthagyott asszonyod, nincs többé senki?
Legyen hát ez is egy Cassus Bibendi.

Unod az országot? Megpróbálsz kimenni.
Legyen hát ez is egy Cassus Bibendi.

Okot az ivásra nem nehéz találni.
Akármi is lehet egy Cassus Bibendi.

Tán, ha csak meghalsz, nem fognak rá inni.
Egyébként minden egy Cassus Bibendi.