Afrikai etnikumok

Végeztem egy gyűjtést. Közreadom mostan.
Afrikai etnikumok. Kik is laknak ottan?

Felsorolom őket, mindegyiket sorba.
Rímeket ne keress, nem vezetne jóra!

Adják. Bujebák. Rundik.
Luandák. Berberek. Nyamvezik.
Botswanák. Afarok. Tuszik.
Bobók. Guranék. Tigrinik.
Malgasok. Bedzsák. Azandék.
Mboshik. Szemafók. Malinkék.
Bantuk. Bubuk. Tikarok.
Makuák. Mandék. Volofok.
Dinkák. Mandinkák. Evek.
Beduinok. Basok. Mbetek.
Lobik. Dzsermaszongaiak.
Kruk. Kongóiak. Voltaiak.
Hutuk. Haják. Hehetek.
Ometák. Kikujuk. Mendetek.
Tigrevek. Ovambók. Szvázik.
Sanok. Ibók. Szuahélik.
Arabok. Fangok. Lomwék.
Basothók. Isszák. Nikolék.
Kabu-akpcsok. Adja-evek.
Inaiak. Kabye-temek.
Barotsok. Akánok. Benák.
Ibibiók. Giok. Tedák.
Annabonék. Busmanok. Fulbék.
Niloták. Punuk. Nyaneka-humbék.
Amharák. Jaók. Mbekák.
Groszik. Hererok. Jombák.
Ga-adangmék. Moszik. Zuluk.
Malawiak. Fangok. Sussuk.
Bamumok. Grabók. Gallák.
Baribák. Mbunduk. Hauszák.
Kissik. Kpellek. Tuaregek.
Orimbunduk. Csongák. Tekek.
Szererek. Szomálik. Soninkák.
Déli-mandék. Temnek. Hamiták.
Balanték. Baják. Szerufók.
Kalenjinek. Fonok. Kavangók.
Bamilekek. Maravik. Nubák.
Bandák. Gurmék. Tszongák.
Twa-pigmeusok. Nuerek. Tamák.
Pepelek. Luimbe-nganguelák.
Basszák. Gandák. Fulanik.
Oromok. Makuák. Ngonik.
Ndebelek. Dualák. Tutsik.
Limbák. Mpongwék. Ngbandik.
Diolák. Gadabausik. Lubák.
Szambák. Mbumok. Szuhumák.
Nyorok. Shanok. Mandyabók.
Bambszák. Damamák. Tukulók.
Isszák. Gurmék. Kampák.
Ndawék. Sarák. Tongák.
Luhyák. Konok. Nangák.
Tigrinjáj. Yaók. Tuskanák.

Afrika népei. Ugye, milyen sok van?
Hát ha még elmondom: van, mit nem soroltam.


Leave a Reply