Vallomás

Ahányszor meglátlak, mindig megkívánlak!


Leave a Reply